Människan 1

Processionskors 1

Grind efter en ek 1

Människan 2

Processionskors 2

Grind efter en ek 2

Människan 3

Processionskors 3

Grind efter en ek 3

Människan3.2 Tro 1 Tro 2
Värmeljusstake Gustav Thane 1 Gustav Thane 2
Min dagistid 1 Min dagistid 2 Ljusbärare -05
Dörrkläpp Gesällprov Gravvård 1
Klumpar Gesällprov Gravvård 2