Vad är det som gör varmsmide aktuellt och relevant idag? Är smide bara en historisk-romantisk kulturyttring eller finns det smeder som speglar vår samtid?
Dokumentärfilmen Smed på 2000-talet skildrar några av Sveriges främsta smeder och deras arbete. Filmen är uppbyggd runt smedernas resonemang där begrepp som samtid och relevans leder dem in i kultur-begreppets svårformulerade värld.

Medverkande: Liss Annika Södersröm, Bengt Gustafsson, Tore Svensson, Per Alnaeus, Andreas Nobel och Gustav Thane.
 
Extramaterial: 6 timmar intervjuer med  medverkande smeder.
 
Producerad av Gustav Thane
Film & Klipparbete av Maja Karlsson
Musik av Ida Malkolmsson
 
Om du är intresserad av att beställa ett exemplar av DVD-boxen för
endast 150 kr
kontakta Gustav Thane via e-post eller telefon