Sedan en tid tillbaka är Gustav Thane redaktör för konstsmidestidningen Konstsmide: smide, konst, hantverk. Tids-skriften kommer ut fyra gånger per år och är Sveriges Konstsmides-förenings officiella medlemstidning.

     Konstsmides syfte är att verka för utveckling och enande hos Sveriges konstsmeder och metalgestaltare. Vi på redaktionen är övertygade om att detta skall göras med inspiration som ledord. Därför har vi valt att producera en tidning som vi hoppas kan inspirera just dig. Vare sig du hobbysmider, livnär dig på det, håller på med metallkonst eller bara tycker det verkar spännande så är du en av oss, en av alla dem som låter metallen inspirera.
     Det enda du behöver göra för att få tidningarna hem till din brevlåda är att betala medlemskap (400 kr) i Sveriges Konstsmidesförening vilket ger en prenumeration i ett år.