Verk
        CV
        Presentation
        Bilder
        Texter
        Media
        Folkhögskola
        Events
        Gästlärare
        Adress
        Besök
        Länkar
         
 

Jag heter Gustav Thane och driver sedan 2006 smedjan i Ryfors bruk utanför Mullsjö. Där arbetar jag med konstnärlig gestaltning, formgivning och hantverks-mässig produktion av varmsmide.Jag är specialiserad på meditativa och offentliga

   
 

rum såsom kyrkokonst och offentlig
gestaltning men utför också beställningsarbeten till privatpersoner.

Smide som kulturyttring fascinerar mig och jag har ägnat stort engagemang åt att undersöka varm-smidets möjligheter att utvecklas filosofiskt fristående från ”bildkonst” men ändå med fokus på det kreativa formandet. Detta engagemang går hand i hand med en mycket stark pedagogisk ambition.


 

 
         

  |  Startsida  |  Portfolio  |  Kontakt  |